ny 21

03/04/2021

Integrert livssyklusBIM – en etterlengtet verdensnyhet

Dette sier Kristian Kaldager i NTI. Et selskap som i fjor vår fikk støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM». Nå er programvaren straks klar for et hungrende marked.
19/08/2019

Velkommen til digitalisering i praksis!

Kjernen i vår metodikk er bygd opp rundt TemaPiloter, ByggePIloter, PilotGrupper og PilotVerksteder. En TemaPilot (TP) skal ha minimum en problemeier med en utfordring som ønskes løst sammen med brukere, samarbeidspartnere og leverandører.
19/08/2019

1,25 milliarder til innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Fristen for å søke om midler via utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er i år 25. september.