Gjenbruk av gode erfaringer

«Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker

Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-busi- ness-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjonalitet som gjør proffenes hverdag enklere. Det er spesielt deres integrasjon mot de ulike varehusenes og produsente- nes systemer som har vist seg å være gull verdt.

– BIM Verdis metode er å bryte ned altomfattende og komplekse problemstillinger til små floker som lar seg løse i felleskap. Det er selvfølgelig ypperlig, men det jeg virkelig har sansen for med BIM Verdinettverks metode er at den samler folk rundt ett enkelt problem. At det er klokt å sette seg ned sammen og se hverandre i kortene, prate åpent sammen og se på felles løsninger som faktisk fungerer, er det nemlig liten tvil om, sier André Mamelund, leder for selskapet Logiqs satsning på byggenæringen.

Kvalitetsikret data
Logiq utveksler i dag elektroniske fakturaer, ordrer, og bekreftelser i et nettverk av mer enn 100 000 selskaper globalt, og hovedtyngden av disse tilhører byggenæ- ringen. Selskapet er 20 år i 2019.
– Vi har mer enn ti års erfaring innen utvikling og drifting av varekataloger for bransjer som bygg, kosmetikk, helsekost, ur og gull. Aktører kan abonnere på de varene de faktisk selger. Dataene i våre varekataloger blir kvalitetssikret for å sikre at vareinformasjonen tilfredsstiller den respektive bransjens krav, sier Mamelund.

Gjenbruk av gode erfaringer
Mamelund forteller at han liker å løse praktiske problemer. Ta tak i konkrete ting på små flater, i stedet for å forsøke å lage en PERFEKT løsning for HELE prosessen. Da blir det etter hans skjønn for stort å favne og man ender opp med å ikke ha løst noe som helst.

– Det å sette seg ned og i felleskap ta ett skritt om gangen har flere fordeler. På den ene siden løser man det samlede problemet bit for bit uten at det tapper vanvittige ressurser. Samtidig som man får enkle, jordnære løsninger som lar seg teste, gjenbruke og skaleres til bruk andre steder i verdikjeden. Det er selvfølge- lig viktig at noen tenker de store, lange tankene, men om vi skal lykkes handler praktisk digitalisering til syvende og sist om å ta tak i det nære og løsbare. Få ned ballen. Putte den i mål. Gå videre. BIM Verdi samler svært ulike aktører rundt bordet for å løse én og samme problemstilling. Dette gir en felles oppfatning av problemet og gjør det mulig å lage en helhetlig «sandkasse» med felles rammer og mål. Som igjen gir konsistente og bærekraftige løsninger. Så enkelt er det faktisk, avslutter Mamelund.