BIM Verdi er i godt samspill med buildingSMART Norge. Vi anbefaler deltakelse på buildingSMART Norge Konferansen 2024 den 11. april.

buildingSMART Norge og BIM Verdi er blitt enige om gjensidig deltakelse i hverandres nettverk på administrasjonsnivå. Dette innebærer bl.a. rabatter på hverandres arrangment.

Vi anbefaler deltakelse på årskonferansen 11.4. Se program og påmelding her. Oppgi deltaker i BIM Verdi for rabatt.

Påtroppende adm.dir. Steen Sunesen i buildingSMART Norge deltok på BIM Verdi Partner- og Prosjektforum 8.1. Her ble det diskutert handlingsplaner, aktivieter og mulige felles interesser fremover.

Hensikten er bl.a. å informere om planlagte aktiviteter, prosjekter og arrangement som har relaterte tema og felles målgrupper – med tanke på mulig samspill hvor vi kan utfylle hverandre til beste for bransjen og våre medlemmer og deltakere.

Begge nettverkene har sammenfallende visjoner, nemlig å effektivisere arbeidsprosesser i byggenæringen ved bruk av åpenBIM-standarder. buildingSMART Norge kan trekke på et internasjonalt nettverk i dette arbeidet og har bred deltakelse fra førende eksperter innen åpenBIM fra offentlige og private virksomheter i Norge. BIM Verdi, som ble startet ut fra bedriftsnettverksordningen til Innovasjon Norge, har som mål å forbedre arbeidsprosesser og markedsmuligheter hos den enkelte deltaker.

Konstituert direktør Steen Sunesen i buildingSMART Norge og nettverksleder Bård Krogshus i BIM Verdi uttaler at det vil være naturlig å vurdere samarbeidsmuligheter ut ifra det innsynet vi får i hverandres planlagte aktiviteter.