Kobling mellom det fysiske ombruksobjektet og dets faktiske egenskaper er nøkkelen til å vurdere ombrukspotensialet.

Egenskapene til et ombruksobjekt, eks. en dør, vindu – endrer seg selvsagt under bruk. Derfor er det viktig å etablere en unik ID for hver brukte dør, vindu etc., slik at reelle, oppdaterte egenskaper kan registreres og presenteres for de som skal vurdere gjenbruksverdien, helst som standardisert, maskinlesbar og maskintolkbar informasjon. Dette forløpet kan startes ved at en fester en QR-kode med standarden GS1 Digital Link – på ombruksobjektet og registrere/skanne objektet og koden for beriking med tilstands- og miljødata i den videre prosessen med demontering, lagring og evnt. re-montering og bruk. Datasettene som registreres bør gjøres etter den OmbruksPDT’en som er under utvikling, slik at flere systemer og handelsportaler kan berike, utveksle egenskapene til ombruksobjektet for å finne, vurdere og bruke brukte byggevarer i nye prosjekter.

Datavariable som diskuteres i OmbruksPDT’en er bl.a.

 • Informasjonskilde
  • Registreringssted
  • Donorbygg: sted, bygning, rom, eier
 • Bygningsdel, Iht. bygningsdelstabellen 4-siffer, NS 3451
 • Funksjon
 • Beskrivelse
  • Produksjonsår
  • Demonterbarhet
 • Identifikatorer
  • Som ny: NOBB-nr etc.
  • Som brukt: GS1 Digital Link etc.
 • Egenskaper
  • Materialer
  • Som ny
  • Dagens tilstand
   • Restlevetid
   • Farge
   • Helse og miljøfarlig innhold
 • Reservasjoner fra mulige gjenbrukere
 • Bilde
  • URL, evnt. GS1 Digital Link
 • Tilgjengelighet:
  • Fysisk: sted, tid, eier, pris
  • Informasjonstilgang, url til salgsportal etc.

Referanser:

Datavariable som diskuteres i OmbruksPDT’en er bl.a.

I SirkBIM-prosjektet tester vi dette ved å skanne rommet med en LiDAR-telefon (iPhone PRO) med Metaroom-appen fra Amrax, versjon 3. Appen lager en modell (åpen BIM) av rommet og kan ta bilde av ombruksobjektene med pålimte QR-koder fra GS1 (registreres som ‘point-of-interest’). Skannet kan åpnes i Metaroom Studio og eksporteres i flere formater. Velger du ‘SirkBIM’ i eksporten så får du med bl.a. koordinater (georeferering), enkel objektklassifisering (ifc propertyset) og en unik URL for hvert registrerte ombruksobjekt etter GS1DigitalLink-standarden. QR-ID’en kan kobles til ubegrensede kilder ved bruk av web-serveren ‘Resolver’. Denne er åpen kildekode og ligger tilgjengelig på GitHub.

QR-kode med GS1 Digital Link -lagete av RFID-Solutions

Informasjonskilder: