En logistikkrobot for fremtiden:

Vi ønsker Splitlift velkommen i nettverket

Reduserer brekkasjen, senker transportbehovet og gjør vareflyten grønnere

Gründer-selskapet Splitlift har i lengre tid jobbet med å utvikle sin splittrobot som reduserer tidsforbruk og unødig avfall fra ordreplukking i byggevarelogistikken. Logistikkroboten er i stand til å plukke nøyaktig antall bygningsplater fra hele paller. Den skal også sørge for en mere skånsom håndtering i splitteprosess med tilnærmet null brekkasje, enklere emballering og forenklet sampakking av forskjellige typer og dimensjoner. Norgips og Optimera er allerede inne som pilotkunder i utviklingsløpet frem til kommersialisert Splittrobot i drift hos sine første kunder.

Det er Rune Møkkelgård og Jørgen Valstrand som har utviklet roboten som enkelt skal plukke ønsket antall plater fra hele paller, kombinere platetyper, for så å pakke ulike plater i én og samme transportenhet. På denne måten kan et eksakt antall plater leveres nærmere der de skal benyttes. En bonus er at man reduserer kostbar manuell håndtering og unngår transport av mer gips enn man har behov for.

GRÜNDERTEAMET Rune Møkkelgård og Jørgen Valstrand har utviklet logistikkroboten FOTO: Splitlift

– I januar i år ble dagens prototype testet ved Optimera sitt logistikkanlegg på Østre Aker vei i Oslo. Basert på erfaringene fra denne test-uka videreutvikles nå egenskapene for å optimalisere produktet. Utfordringen vi har løst og søkt patent for er å mekanisk splitte pallene så skånsomt at det ikke oppstår skader på platene. Denne prosessen skal vi senere helautomatisere, sier byggmester og gründer Rune Møkkelgård,

Uten relevante konkurrenter
Som største konkurrent for denne splitteprosessen trekker gründerne frem plast-kilen som i dag benyttes for å effektivisere denne manuelle splitteprosessen.

– Den drives inn i stabelen med truckgaflene for å gi plass for lagertruckens gafler. Dette er en lite skånsom metode som typisk etterlater seg skader på den svake, valsede kanten på overliggende og underliggende gipsplater. Utfordringen er å splitte pallene så skånsomt at det ikke oppstår skader og på unngå at de må kasseres. I tillegg er det ønskelig at de utvalgte platene kan kombineres med andre plater på ny pall slik at man unngår skader under transport, sier Møkkelgård.


DU KAN LESE HEDERLIG omtale av både teknologien og gründerne i Byggmesteren

Aktiv bruk av BIM på byggevarelager og byggeplass
Gründerteamet fremhever at en forenklet splitteprosess samlast av gipsplater og andre plateprodukter, vil bli et viktig virkemiddel for enkel tilgang til «adressert plassering» av tunge produkter på byggeplassen. Gjerne spesifisert helt ned på rom- og leilighetsnivå.

– Gipsplater er tunge, skjøre og må være feilfrie ved levering. Jo flere plater som kommer uskadet frem til vegg, desto mindre må kastes og færre bæres. Manuell platehåndtering er sett på som en versting i forhold til skadelige løft for arbeidstakere på byggeplass. Dette på grunn av stor mengde, vanskelig form og høy vekt. Mange har belastningsplager etter denne type håndtering. Det er med andre ord store besparelser i mange stadier av prosessen om Splitlift og BIM benyttes mer aktivt på tvers av logistikk-kjeden. Her kommer etter vår mening BIM inn i bildet sammen med vår Splittrobot ved å forenkle implementering av «adressert plassering» på byggeplass på tyngre byggevarer. Ved å bruke BIM relatert informasjon aktivt gjennom hele logistikk-kjeden, kan resurser spares hos mange faggrupper. Også gjennom bedre tilrettelegging for fagarbeiderne i enden av logistikk-kjeden, sier Møkkelgård.

Ønsker samarbeide med hele logistikk-kjeden
Gründerteamet er overbevist om at Splitlift tatt aktivt i bruk på byggevarelager vil påvirke både effektivisering, avfall og HMS gjennom hele logistikk-kjeden. De håper nå at flere i nettverket BIM-Verdi ser potensialet og kan være med å bidra til å synliggjøre effekten av et godt samspill mellom Splitrobot og BIM i et større bilde.

– Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med en større entreprenører slik at vi sammen kunne sett nærmere også på det siste leddet i logistikk-kjeden. Det ville skaffet oss etterlengtet innsikt fra byggeplass. Det er en rolle som vil kreve lite tid og ressurser fra aktuelle partnere. Er det noen i nettverket som føler seg kallet så ta gjerne kontakt, avslutter Møkkelgård.


Sju åpenbare fordeler med Splitlift:

• Entreprenøren kan bestille færre plater
• Transportøren får færre plater å kjøre til byggeplassen.
• Byggeplassene får en korrekt mengde plater med færre skader og dermed mindre retur.
• Leilighetstilpasset eller a«dressert plassering» direkte på byggeplass.
• Mindre skader på platene fører til mindre spesialavfall som det er dyrt å bli kvitt.
• Fagarbeider på byggeplass slipper unødvendige løft som sliter på helsa,
• Øket kontroll på hvor avvik i mengder oppstår på byggeplass.


DU KAN LESE HEDERLIG omtale av både teknologien og gründerne i Byggevareindustrien.no