Kristiansund-selskapet Autility:

Vant «Smart digital eiendomsledelse»!

Vant konkurransen «Smart digital eiendomsledelse»

På tampen av 2020 vant det nyoppstartede Kristiansund-selskapet Autility design- og plankonkurransen «Smart digital eiendomsledelse.» En konkurranse utlyst av «Fellesinitiativet for Smart digital eiendomsledelse.» Hele prosessen er en innovativ anskaffelse, tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling

Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. I et større perspektiv er det imidlertid driften som representerer det største sluket. Driftskostnadene utgjør tre ganger mer enn selve byggekostnadene, om de ses over 30 år. Det er av den grunn i driftsfasen de virkelig store effektiviseringsgevinstene kan høstes. Ikke minst når det kommer til kommuner, fylker og stat, som til sammen forvalter et svimlende areal på rundt 33 millioner kvadratmeter.

Ottar Aune i Autility

– Smart Digital Eiendomsledelse er et fellesprosjekt hvor flere store offentlige eiendomsbesittere har gått sammen om å utfordre markedet til å komme med forslag til hvordan vi bedre kan forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningsmassen vi besitter, sier Jørn Arild Karlsen fra initiativtaker Nittedal-eiendom KF, som sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling la til rette for en felles innovativ anskaffelsesprosess.

Felles Joint Statement
Blant samarbeidspartnerne som den gang stilte seg bak det felles definerte behovet og utarbeidet et Joint Statement finner vi i tillegg til Nittedal eiendom KF; Rælingen kommune, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Sykehuset Telemark HF, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Statsbygg og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Norsk Eiendom. I tillegg til standardiserings-organisasjonen buildingSMART Norge og foreningene Eier- og forvalterforum, Norsk kommunalteknisk forening og Norsk Eiendom. Gjennom Smart Digital eiendomsledelse er det meningen at disse virksomheten skal samarbeider om behovskartlegging, organisering og markedsdialog.

– Første skritt på veien til fremtidens eiendomsledelse handler i stor grad om å samle eksisterende informasjon på en helhetlig måte, og gjøre denne tilgjengelig der det trengs når den måtte være etterspurt. Målet er å oppnå sømløs informasjonsflyt mellom systemer, åpen deling av data, enklere teknologiutnyttelse gjennom brukervennlige grensesnitt og en felles digital infrastruktur som er rustet for fremtiden. sier Jürgen Spindler, avdelingsleder Eiendomsforvaltning og -drift i Rælingen kommune, og en sentral skikkelse i «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse». Spindler har både deltatt i utformingen av de felles definerte behovene og kåringen av en vinner i den nevnte plan- og designkonkurransen.

Svaret på ambisjonen er maskinlæring
I løpet av de siste drøyt to årene har Autility både startet opp som selskap, etablert en solid protech-plattform basert på kunstig intelligens som sikter mot en autonom og maskindrevet eiendomsledelse, og vunnet nevnte design- og plankonkonkurranse i en tøff kamp med elleve andre selskaper.

– Nøkkelen til vår raske framgang er en helt ny plattform som henter sine superkrefter fra kunstig intelligens. En plattformen vi selv har utviklet som henter og utnytter tilgjengelige data på en helt ny måte, sier gründer og daglig leder Sebastian Videhult.