«Oslobygg KF» i full drift

«Oslobygg KF» i full drift

En eiendomsgigant er født

– Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og åpne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse». Han er av den oppfatning at en stor og viktig milepæl er nådd ved at Oslobygg KF gikk i full, operativ drift fra i fjor høst. Oslobygg KF blir med dette en av Norges aller største byggherrer og eiendomsaktører. 


Oslobygg KF er en sammenslåing av foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg KF har dermed ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og bygge Oslo kommunes barnehager, skoler, idrettsanlegg, kulturbygg, brannstasjoner, sykehjem og helsehus. Med dette blir foretaket en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. De nærmeste årene skal Oslo investere for mellom 30 og 35 milliarder kroner. Et tung ansvar for å være en pådriver for endring og fornying av hele byggenæringen er med det lagt på byens skuldre. Oslobygg skal – og må – være ledende på bærekraftige og innovative løsninger. Vi vil bruke vår posisjon til å være en pådriver for en mer ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomføring og bærekraft, heter det videre i pressemeldingen.

– Omforente prosesser, frie formater og åpne standarder er representerer en vesentlig del av den verktøykassa vi har til rådighet for oppfylle denne rollen, sier Østad.En drøss nye standarder
På forsommeren slapp Standard Norge tre nye standarder med veiledniger i NS 3457-serien. Innholdet i disse har tatt utgangspunkt i det allerede velkjente «Tverrfaglig merkesystem» som har vært brukt i Norge i mange år.

– Målet med disse er å standardisere koding av komponenter og systemer. Noe som igjen kan føre til at det blir enklere for alle som er involvert i et gitt byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer. På den måten kan standardene bidra til å minske risikoen for misforståelser og feil. Ikke minst vil standardene være sentrale for å få fullt utbytte av de respektive BIM-modellene, avslutter Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av et nettverk som per i dag representerer nærmere 70 prosent av all offentlig bygningsmasse i Norge.


Fakta om Oslobygg KF:

  • Bystyret vedtok i januar 2020 å etablere Oslobygg KF ved å slå sammen Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF
  • Etter sammenslåingen vil Oslobygg KF få ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av nærmere 2,4 mill. kvadratmeter eiendom, og antallet ansatte vil være mellom 5-600. Samlet sett er det ventet at Oslobygg vil gjennomføre investeringer for nærmere kr 35 milliarder de neste 4 årene.
  • Bystyret satte som mål at Oslobygg skulle være i operativ drift etter sommeren 2021. Med full drift fra 1. september i år er dette vedtaket overholdt.

Kilder: Standard Norge og Oslobygg KF