«Oslobygg KF» i full drift

«Oslobygg KF» i full drift

En eiendomsgigant er fĂždt

– Veien til bedre bygg og en bĂŠrekraftig by gĂ„r gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og Ă„pne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrĂ„dgiver i Oslobygg og leder av «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse». Han er av den oppfatning at en stor og viktig milepĂŠl er nĂ„dd ved at Oslobygg KF gikk i full, operativ drift fra i fjor hĂžst. Oslobygg KF blir med dette en av Norges aller stĂžrste byggherrer og eiendomsaktĂžrer. 


Oslobygg KF er en sammenslĂ„ing av foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg KF har dermed ansvar for Ă„ forvalte, drifte, vedlikeholde og bygge Oslo kommunes barnehager, skoler, idrettsanlegg, kulturbygg, brannstasjoner, sykehjem og helsehus. Med dette blir foretaket en av landets stĂžrste byggherrer og eiendomsaktĂžrer med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i portefĂžljen. De nĂŠrmeste Ă„rene skal Oslo investere for mellom 30 og 35 milliarder kroner. Et tung ansvar for Ă„ vĂŠre en pĂ„driver for endring og fornying av hele byggenĂŠringen er med det lagt pĂ„ byens skuldre. Oslobygg skal – og mĂ„ – vĂŠre ledende pĂ„ bĂŠrekraftige og innovative lĂžsninger. Vi vil bruke vĂ„r posisjon til Ă„ vĂŠre en pĂ„driver for en mer ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomfĂžring og bĂŠrekraft, heter det videre i pressemeldingen.

– Omforente prosesser, frie formater og Ă„pne standarder er representerer en vesentlig del av den verktĂžykassa vi har til rĂ„dighet for oppfylle denne rollen, sier Østad.En drĂžss nye standarder
PÄ forsommeren slapp Standard Norge tre nye standarder med veiledniger i NS 3457-serien. Innholdet i disse har tatt utgangspunkt i det allerede velkjente «Tverrfaglig merkesystem» som har vÊrt brukt i Norge i mange Är.

– MĂ„let med disse er Ă„ standardisere koding av komponenter og systemer. Noe som igjen kan fĂžre til at det blir enklere for alle som er involvert i et gitt byggverks livslĂžp Ă„ identifisere komponenter og systemer. PĂ„ den mĂ„ten kan standardene bidra til Ă„ minske risikoen for misforstĂ„elser og feil. Ikke minst vil standardene vĂŠre sentrale for Ă„ fĂ„ fullt utbytte av de respektive BIM-modellene, avslutter Østad, seniorrĂ„dgiver i Oslobygg og leder av et nettverk som per i dag representerer nĂŠrmere 70 prosent av all offentlig bygningsmasse i Norge.


Fakta om Oslobygg KF:

  • Bystyret vedtok i januar 2020 Ă„ etablere Oslobygg KF ved Ă„ slĂ„ sammen Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF
  • Etter sammenslĂ„ingen vil Oslobygg KF fĂ„ ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av nĂŠrmere 2,4 mill. kvadratmeter eiendom, og antallet ansatte vil vĂŠre mellom 5-600. Samlet sett er det ventet at Oslobygg vil gjennomfĂžre investeringer for nĂŠrmere kr 35 milliarder de neste 4 Ă„rene.
  • Bystyret satte som mĂ„l at Oslobygg skulle vĂŠre i operativ drift etter sommeren 2021. Med full drift fra 1. september i Ă„r er dette vedtaket overholdt.

Kilder: Standard Norge og Oslobygg KF