25.06.20

– Vi ønsker oss en «plug’n play-løsning» for byggdata

Dette sier seniorrådgiver for IK FDVU ved eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg Oslo KF, Gunnar Slinning Østad, om de konkrete utfordringene de har i forhold til gjenbruk av byggdata i driftsfasen og strukturering av disse.
17.02.20

47 behov fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse»

Disse behovene kommer fra fellesinitiativet for «Smart Digital Eiendomsledelse.» En sammenslutning av store, offentlige og private byggherrer og interesseorganisasjoner.