ByggesaksBIM – temagruppe

Her kommer informasjon om hvordan BIM kan brukes til mer effektiv informasjonsflyt og beslutningsstøtte i byggesøknad og byggesak.

Vi vil bl.a. se på

  • effektiviseringsgevinsten av BIM som informasjonsbærer i byggesaken, bl.a. som grunnlag for oppdatering av Matrikkel og FKB (Kommunenes kartgrunnlag). I dag tar det fra 2 tili 5 år å oppdatere kartgrunnlaget. Med BIM kan det ta 2 til 5 minutter!
  • mulig bruk av BIM i byggesøknaden, herunder bruk av IDS-validator.

Du kan melde inn andre tema når du registrere/oppdaterer din kontaktprofil – se under.

Illustrasjon fra Norkart.

Faglig kontaktperson
i ressursgruppen for ByggesaksBIM:

Jan Erik Domaas, Norkart

Registrere deg under for interesse og evnt. deltakelse.