Møller Eiendom inn som partner

Prosjektgruppe for EiendomsBIM er etablert

Med bl.a. Møller Eiendom og Hemy as som pådrivere, har vi nå etablert en arbeidsgruppe for satsingen på EiendomsBIM. Arbeidet fikk inspirasjon fra seminar og omvisning på med Veterinærhøgskolen på NMBU, hvor bl.a. Statsbygg presenterte arbeidet med overgangen fra sin prosjektBIM til driftssystemene hos NMBU.

Du finner deres deltakerprofiler på foretaksnavn her.

Gruppen planlegger et PilotSeminar på nyåret. Deltakere som har krysset av for EiendomsBIM i sin kontakt-og deltakerprofil vil bli informert. Dette gjør du på MinSide.

Se introduksjon og video fra omvisningen på Veterinærhøgskolen på NMBU her.

Introduksjon til seminaret ‘Fra prosjektBIM til driftsBIM’ på Ås 20.10.22 sammen med Statsbygg og NMBU:


BIM Verdi hadde omvisning på Veterinærhøgskolen og seminaret ‘Fra prosjektBIM til driftsBIM’ på Ås 20.10.22 sammen med Statsbygg og NMBU.