VELKOMMEN TIL FROGN KOMMUNE

Ny deltaker: Frogn kommune med miljøberegninger for Dyrløkkebakken

Vi ønsker Frogn kommune ved Bjørn Nordvik, prosjektsjef – eiendomsutvikling og utbygging – velkommen i nettverket.

Bjørn Nordvik

Frogn er deltaker i NKF (Kommunalteknisk forening) sitt fagråd for klimagassberegninger.

Han skriver her om hvorfor de melder seg inn og hva de forventer av BIM Verdi:

“Frogn kommune har prosjektet Dyrløkkebakken under planlegging. Prosjektets formål er å utvikle omsorgsboliger og ordinære boliger med tilhørende fasiliteter og uteområder. I tillegg skal prosjektet tilrettelegge for fastlegesenter, base for kommunens helse- og omsorgstjenester, og hjelpemiddelsentral med tilhørende infrastruktur. Prosjektet skal blant annet bidra til å imøtekomme kommunens fremtidige behov for omsorgsboliger, og for universelt utformede boliger spesielt tilpasset eldre. Dette blant annet for å holde dekningsgraden på et nivå med sammenlignbare kommuner. Prosjektet skal støtte opp under kommunens satsingsområder. Prosjektet skal sette høye miljøambisjoner og kommunen ønsker med sin deltakelse å utvikle kunnskap og bidra med relevant prosjektmateriale for felles kunnskapsutvikling.”