Enormt tilfang av digitale redskaper

– Vanskelig å skjønne at byggherrer fortsatt nøler digitalisering

«Veldig vanskelig å skjønne at noen byggherrer fortsatt nøler med å digitalisere»

I dag finnes det et enormt tilfang av digitale verktøy som kan sørge for store besparelser i ethvert byggeprosjekt. Erfaringsmessig et sted mellom ti og tyve prosent i prosjektering og bygging. Både når det kommer til tids- og ressursbruk. Kanskje så mye som en halverte kostnader i et livsløpsperspektiv. Hvordan kan man si nei til det?

– At byggherrer og deres entreprenører ikke tar de i bruk er derfor merkelig. Fullstendig uforståelig blir det imidlertid for meg når vi vet at de samme verktøyene kan sikre dem kontroll, oversikt, lønnsomhet og kompabilitet med framtidens krav. Uansett horisont, og antagelig kutte kostnadene med opptil femti prosent i et livsløpsperspektiv. Forstå det den som kan, sier leder for styringsgruppen i BIM Verdi, Halvor Jensen.