VI ØNSKER AASE GRUPPEN VELKOMMEN

Ny deltaker: Aase Gruppen AS med spesialkompetanse på teknikk, energi, klimafotavtrykk og ombruk

Vi ønsker Aase Gruppen og Julie Lyslo Skullestad, leder for bærekraft – hjertelig velkommen som deltaker i BIM Verdi og MiljøBIM-prosjektet.

Aase Gruppen oppgir som grunn til innmelding at de ønsker å henge med på (og bidra til) utviklingen innen digitaliseringen i byggebransjen. Aase Gruppen jobber mye med klimagassberegninger og materialrådgiving, og mye med mengdeutak fra ifc-modeller til klimagassbudsjeter og -regnskap. De ser at det er et stort potensiale for å kunne forbedre modellene slik at de kan effektivisere beregninger.

Aase Gruppen består av Utvikling, Prosjekt og Teknikk. Til sammen har de en verdifull kombinasjon av praktisk erfaring og høy teoretisk kompetanse. Staben er sammensatt av tømrermestere, ingeniører og sivilingeniører med ekspertise på prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, teknikk, energi og bærekraft. Aase Teknikks bærekraftsrådgivere har spesialkompetanse på energi og tekniske systemer; klimafotavtrykk og LCA; ombruk; BREEAM og miljøledelse.