Azure Digital Twin til lagring og gjenbruk av IFC-filer

Hvordan kan Åpen BIM modeller være tilgjengelig – og vedlikeholdt – som fellesressurs fra byggesøknad til ombruk?

Og hvor skal IFC-filene ligge for å kunne brukes og berikes i hele livsløpet?

Vi tester om Azure Digital Twin kan være stedet for lagring og uthenting av IFC-filer til ulike formål og setter opp pilot #37 som skal teste en connector mellom IFC-filer i Sharepoint og bimsync fra Catenda.

På samlingen hos NMBU 20.10.22 (se kalender) ble Microsoft utfordret til å se på mulighetene for lagring, deling og bruk av IFC-modeller i Microsoft zure Digital Twin.

Stor takk til Microsoft ved Caren Østengen og Kristiane Grøtvedt for gjennomføring av en spennede workshop om hvordan skyteknologi kan støtte behov for tilgang og beriking av datasett i økosystemet for bygg, anlegg og eiendom.

Vi tar med oss flere ‘take-away’er inn i vår sating på BIM som felleskomponent for ulike formål. En sentral problemstilling er hvor – og hvordan – IFC-filer skal lagres for å være tilgjengelige for ulike fag, faser og roller. Se vår satsing på FormålsBIM her.