Har du en god brukerhistorie - med tallfestede, økonomiske og /eller miljømessige gevinster eller effekter?

Da kan du registrere den her og få muligheten til å skape ny kunnskap og få oppmerksomhet.
Vi velger ut 10 gode brukerhistorier for presentasjon på Digital Arena på Bygg Reis Deg 20. - 23. oktober 2021.

Du har ikke tillatelse til å se dette skjemaet.