Reg. av brukerhistorie

Et suksess formidles best av kunder og brukere.

Med vår satsing på brukerhistorier vil vi formidle reelle gevinster og effekter slik brukeren opplever det.

På den måter blir det lettere å forstå hvorfor og hvordan løsningen er tatt i bruk.

Vi vil etterspørre økonomiske og miljømessige effekter av satsingen eller løsningen, slik at fleste mulig er forberedt på kravene om miljømessige dokumentasjon som innføringen av EU's taksonomi vil innebære.

Bruk gjerne målbar effekt i tittelen, eks. NN sparer xx mnok på
Hensikten er å få målgruppen til å melde seg på.
Du kan legge inn dette senere, men det må være på plass før vi kan vurdere innspillet ditt for presentasjon på Bygg Reis Deg m.m.
Det holder med navn på foretak/organisasjon i første omgang. Person kan komme senere.
Denne beskrivelsen hjelper oss å formidle historien.
Min. 200 - maks 2000 tegn
Dette vil forenkle publiseringen.
Er det avklart med eier eller bruker at en representant derfra kan delta i en mulig presentasjon?
Hovedmålgrupper for brukerhistorien
Velg den målgruppene som du mener har størst nytte av å lese/høre på brukerhistorien på f.eks. Bygg Reis Deg
Hvilke tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe?
Vi prioriterer brukerhistorier med målte effekter, ref. råd til ledere i Byggenæringen fra rapporten Digitalt Veikart 2.0. Bruk feltene under for å konkretisere effektene.
Du kan legge inn dette senere, men det må være på plass før vi kan vurdere innspillet ditt for presentasjon på Bygg Reis Deg m.m.
Du kan legge inn dette senere, men det må være på plass før vi kan vurdere innspillet ditt for presentasjon på Bygg Reis Deg m.m.

Maximum file size: 10MB

Du kan endre bildet senere, men vi trenger et visualiseringselement nå.

Maximum file size: 20MB

Dette kan du gjøre senere, men er påkrevd før endelig publisering.

Maximum file size: 20MB

Dette kan du gjøre senere, men er påkrevd før endelig publisering.
Beskriv et konkret og reelt talleksempel på anvendelse av løsning. Detaljer kan beskrives i feltene under.
Beskriv effektene så konkret som mulig og med tall som kan brukes i en mulig presentasjon av brukerhistorien. Innholdet her kan suppleres senere.
Beskriv effektene så konkret som mulig og med tall som kan brukes i en mulig presentasjon av brukerhistorien. Innholdet her kan suppleres senere.
Beskriv effektene så konkret som mulig og med tall som kan brukes i en mulig presentasjon av brukerhistorien. Innholdet her kan suppleres senere.
Beskriv effektene så konkret som mulig og med tall som kan brukes i en mulig presentasjon av brukerhistorien. Innholdet her kan suppleres senere.
Beskriv effektene så konkret som mulig og med tall som kan brukes i en mulig presentasjon av brukerhistorien. Innholdet her kan suppleres senere.
Kan brukerhistorien publiseres slik den er beskrevet?

Ved godkjenning av presentasjon på Bygg Reis Deg må dette fylles ut:

Personer som skal delta i mulig presentasjon av brukerhistorien (maks 4)

Navn på personer som skal presentere brukerhistorien i webinarer etc.
Navn på personer som skal presentere brukerhistorien i webinarer etc.
Fornavn
Etternavn
Uten mellomrom og med landskode (eks. +47) foran

Maximum file size: 20MB

Bilde skal brukes i programmet på Bygg Reis Deg