BIMskolen

Det er på tide å spre den praktiske kompetansen fra nettverket og prosjektene vi har jobbet med i de siste 10 årene.

Hvordan kan du få riktig, praktisk kompetanse til å halvere tid og kostnader i bygg og eiendom ved bruk av gjennomgående, standardisert dataflyt for bygningsinformasjonen – i hele byggets livsløp?

Vi bygger BIMskolen – en læringsportal for deg som ønsker å effektivisere dataflyten i bygg med åpen BIM (IFC) som basis dataformat for byggesøknad, prosjektering, bygging, drift, klimagassberegninger og ombruk/resirkulering.

Her kommer læringsressurser fra ulike kilder og deltakere som vil bidra til økt, praktisk kunnskap og effektivisering i bygg, anlegg og eiendom i ulike faser og tema.

Læringstilbudet vil organiseres etter strukturen i elementmatrisen under og bestå av kurs, intensivprogram og rådgivning. Formatene vil være både instruktørledet og e-læring – og kombinasjoner – med aktiv og utforskende læring – med tester og kursbevis – fordi vi tror dette ligger nærmest hverdagen til mange som søker ny kunnskap i praktiske arbeidssituasjoner.

Innholdet vil bestå av bruk av veiledningmateriell, lærings- og referanseressurser (video, dokumenter m.m.), men også eksisterende kurs, gjerne importert i scorm eller LTI-formater.

Vi starter med følgende tema – for gruppene MiljøBIM og SirkBIM:

 • Bruk av BIM til klimagassberegninger og digital ombrukskartlegging, knyttet til temagruppene/prosjektene MiljøBIM og SirkBIM. Læringsmoduler vil være bl.a.
  • Kravstillinger, føringer og standarder
  • Eksempler fra bygg og byggeprosjekter
  • Riktig bruk av BIM, oppsett av IFC-filer med materialbeskrivelser, geometri og klassifisering
  • Verktøy og funksjoner for beregning, validering m.m.
  • Arbeid med egne prosjektmodeller

Kontakt oss for mer informasjon på post@bimverdi.no eller bruk denne: