«Hel inn, hel ut»

Bygg stillas digitalt først

Avslør HMS-farene før de oppstår – bygg stillaset digitalt først

NCC og Ramirent sikrer seg mot arbeidsulykker ved å legge inn potensielle risikoområder i BIM-prosjekteringen. NCC stiller høye krav til sikkerhet i alle prosjekter og arbeidssteder og har en visjon om null skader. Det er bare mulig gjennom systematisk og langsiktig HMS-arbeid.

– Vi er mer enn 18 000 ansatte som denne uken gjennomfører øvelser og førstehjelpskurs, gjør risikovurderinger, gjør sikkerhetssjekker og gjennomganger av arbeidsrutiner og utstyr. Alle ansatte deltok i løpet av uken på minst to HMS-arrangementer og bidro dermed til økt sikkerhetsfokus i NCC, sier Anne Onarheim Moger, HMS-sjef i NCC Norge på selskapets nettsider.

Nullvisjon

NCC stiller høye krav til sikkerhet i alle prosjekter og arbeidssteder og har en visjon om null skader. Det er bare mulig gjennom systematisk og langsiktig HMS-arbeid.

– Vi jobber hver dag for at alle våre ansatte skal kunne reise hjem til familie og venner etter fullført arbeidsdag. Det krever en sterk sikkerhetskultur. HMS-uken er ett av de tiltakene vi gjennomfører for å skape god sikkerhetskultur, sier HMS-sjefen i NCC, en virksomhet som i 2015 hadde en omsetning på 62 milliarder svenske kroner.

VDC og åpenBIM

Ramirent har sammen med NCC i ett års tid sett på hvordan man kan bruke VDC og åpenBIM for å synliggjøre HMS bedre.

– Det er en helt unik måte å avdekke muligheten for ulykker allerede før prosjektene starter opp. Vi har hatt stor suksess med det så langt, og mener flere burde få øynene opp for denne muligheten, sier Trond Thormodsrud, salgsdirektør i Ramirent til fagbladet Byggeindustrien.

Modellen i sentrum

I en presentasjon under NCCs HMS-uke ble det vist hvordan NCC har brukt en modell fra byggeprosjektet Origo i Trondheim.

– De fleste byggeprosjekter har en digital råmodell. Det er et kjempeverktøy som vi kan bruke for å starte risikovurderingen. Ved hjelp av den kan vi digitalt gå inn i bygget, og ta en runde gjennom det. Da ser du ulike risikomomenter. Det første vi treffer på er en trappesjakt og en heissjakt, og der kan vi legge inn elementer digitalt som viser hvordan vi kan sikre de punktene. Her har vi lagt inn et provisorisk rekkverk og kantsikring. Videre inn i bygget ser vi flere faremomenter. Ikke bare synliggjør vi risikoområder, vi beregner også hva slags sikring som trengs og hvor mye materialer det innebærer, sier prosjekteringsleder Erik Langørgen i NCC.

Les også om hvordan spillteknologi og åpenBIM simulerer sykehushverdagen

Svært besparende

Langørgen sier det kan være både tids- og kostnadsbesparende å legge inn tilleggsinformasjonen i modellen.

– Vi har verktøyet, men flere må få øynene opp for at dette er en mulighet. God planlegging, orden og ryddighet er viktige stikkord for HMS. I modellen kan du koordinere arbeidet effektivt, og ta stilling til HMS-spørsmål allerede før byggingen er i gang. Det har en stor merverdi, spesielt når det kommer rømningsveier, HMS-stasjoner, trafikkavvikling, plassering av midlertidig oppvarming, stillas og kraner, sier Langørgen.

Nøyaktig visualisering

I tillegg kan man ifølge Langøren visualisere plasseringen av stillaset svært nøyaktig. Mange bygningsarbeidere har opplevd at stillas plasseres for nære bygget eller for langt unna. Det bygges også ofte for høyt eller for lavt. Og hva med trappetårnet, hvor plasseres det mest strategisk? Det planlegger du mye enklere med en åpenBIM-modell, og da får du det riktig fra starten av. Det er en stor fordel for kundene at man visualiserer prosjektet fra et tidlig stadium.

Bedre kommunikasjon

SHA-rådgiver Bård Dypsjord i Undervisningsbygg er helt enig i at det kan være lurt å benytte åpenBIM til simulering av HMS-arbeid.

– Norsk bygg- og anleggsbransje er alt for lite innovativ. Drar vi dette videre, kan det være kjempebra. Vi er positive, men det spiller ingen rolle hvis ikke gutta som jobber på prosjektene skjønner at de burde bruke det. Hvis man ikke får kommunisert dette ordentlig, vil de fortsette å gjøre akkurat det samme som de har drevet med i år etter år. Vi må klare å få budskapet herfra og ut til dem, avslutter Dypsjord.