softarch

30/04/2019
HMS

Avslører HMS-farene digitalt før de oppstår

NCC og Ramirent sikrer seg mot arbeidsulykker ved å legge inn potensielle risikoområder i BIM-prosjekteringen. Les mer her.
30/04/2019
Hver tredje norske

Hver tredje norske bedrift mangler digital strategi

Hver tredje norske bedrift mangler en klar, digital strategi, i følge en ny, internasjonal undersøkelse.
29/04/2019
BIM Verdi

BIM Verdi – et solid og nyttig nettverk

I løpet av de siste tre årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning. Vi har slått av en prat med sentrale deltagere i BIM Verdi. Aktører som hver på sin måte har bidratt til suksessen.
29/04/2019
Statsbygg-lanserer

Statsbygg lanserer det heldigitale utbyggingskonseptet Digibygg

Statsbygg setter nå i gang et stort utviklingsprosjekt som skal sikre nye heldigitale byggeprosesser.
29/04/2019
Hilde-Herud

Norgips fikk et skreddersydd «Digitalt veikart»

NorGips er en av flere produsenter som har gått gjennom BIM Verdis prosess ment å kartlegge digital modenhet og meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmonisering i forhold til BNLs Digitale veikart.
29/04/2019
Ni-søkbar-oversikt

Bestillerne må våkne

Bedrifter som legger ned ressurser i å tilegne seg BIM-kompetanse får ikke full mulighet til å utnytte denne fordelen hvis det ikke blir påkrevd av bestillerleddet, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.
28/04/2019

— På «Digital arena» skal vi tette digitaliseringsgapet

Bygg Reis Deg ønsker å bidra til å bryte ned det digitale klasseskillet. Jobben med å videreføre og foredle konseptet «Digital Arena» som så dagens lys […]
26/04/2019
article-1

Digitalisering av byggenæringen i praksis

Dette sier Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange verdikjede. Av den grunn har de også sitt eget «Digitale Forum» der man jevnlig møtes for å få presentert og diskutert status i næringen og ulike utfordringer. Blant flere temaer har et av hovedfokusene for forumet vært å se nærmere på hvordan man kan løse opp ulike digitale flaskehalser. BIM Verdi har ved flere anledninger deltatt og vist eksempler og piloter.
23/10/2017
q2-1

83% er basert på åpen BIM

Digital modenhetsmåling for BAE-næringene, ver. 1 er utført i samarbeid med BNL, EBA, Boligprodusentene, RIF og Arkitektbedriftene.