30.09.21

Autility vant plan- og designkonkurransen «Smart digital eiendomsledelse»

Autility vant plan- og designkonkurransen «Smart digital eiendomsledelse» Veien til fremtidens eiendomsledelse På tampen av fjoråret vant det nyoppstartede Kristiansund-selskapet Autility design- og plankonkurransen «Smart digital […]
30.09.21

Oslobygg KF i full drift fra 1. september

Oslobygg KF i full drift fra 1. september: – Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater […]
16.08.21

«VareFlyt 4.0»: Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

Deltager og partner i BIM Verdi finner den felles «digitale summetonen» «VareFlyt 4.0»: En digital motorvei for byggenæringen BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- […]
16.08.21

«VareFlyt 4.0»: En logistisk nøkkel til effektiv avfallsforebygging, sirkulært gjenbruk og industrialiserte byggeprosesser

12.07.21

Din «brukerhistorie» på Digital Arena?

Din «brukerhistorie» på Digital Arena? BIM Verdi vil ved høstens store happening for den samlede norske byggenæringen, forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt […]
11.07.21

«BIM Verdis metode er å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

En handelsløsning til begjær: Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-busi- ness-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjo- nalitet […]
11.07.21

«Vi har hatt stor suksess med å digitalisere sammen»

I løpet av de siste seks årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning.
03.04.21

Integrert livssyklusBIM – en etterlengtet verdensnyhet

NTI fikk i 2018 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM».