Presis «avfallsforebygging» er et reelt alternativ

Prefabrikerte avløpsrør montert på rekordtid i Rakkestad

Prefabrikerte avløpsrør montert på rekordtid i Rakkestad

Prinsippene for presis og effektiv avfallsforebygging har atter blitt testet. Denne gang i prosjektet «Heiergården Terrasse» i Rakkestad. Nå er det ambisiøse pilot-prosjektet over. Vi har samlet de tre sentrale aktørene NTI, Askim & Mysen Rør og Pipelife, for å høre hvilke erfaringer de så langt har høstet. Om lavthengende frukter er identifisert og i hvilken retning neste skritt skal tas.

Prosjektet «Heiergården Terrasse» vil den dagen det er ferdig bestå av ett bygg med næring i første etasje og 25 leiligheter fordelt over tre etasjer. Det var den lokale entreprenøren «Kopperrud og Murtnes Bygg AS» som til slutt fikk totalentreprisen på bygget hvor Vinkelgata AS står som byggherre. Et prosjekt inneholdende 25 leiligheter i tre etasjer. I tillegg til takterrasse, butikklokaler på gateplan og parkeringskjeller.

En produksjon som ikke genererer avfall

Som underentreprenør på vann og avløp ble Askim & Mysen Rør valgt. Etter et besøk av Pipelifes forretningsutvikler Kjetil Løften, og noen runder med samtaler, ble det tidlig klart at det fantes vilje og evne i alle leirer for å gjøre et pilot-prosjekt etter prinsippene for Avfallsfrie byggeplasser. Altså en produksjon av bygg som ikke generere avfall i noen ledd av verdikjeden. Verken hos produsent Pipelife eller ute på Heiergården Terrasse.

–  Vi ble fort enige om at piloten skulle avgrenses til å gjelde prefabrikasjon av avløpsrør til bad, vaskerom og kjøkken. Levert i tre pakker til hver av leilighetene, av oss. Skrudd sammen og lagt på plattendekke av Askim&Mysen Rør. Uten kapp og tilpasning. Bare montering. Vi kom litt sent inn i bildet på dette prosjektet, derfor var prosjekteringa allerede gjort da vi ble valgt som leverandør. Vi mottok derfor et tilnærmet ferdig prosjektert grunnlag basert på generiske objekter. Det delvis ferdigprosjekterte grunnlaget måtte derfor tygges på nytt og ble reprosjektert av NTIs Trond Engebråten fra generiske modeller til Pipelifes egne Smartline-objekter, sier Kjetil Løften i den internasjonale rørgiganten, som allerede har høstet gode erfaringer når det kommer til avfallsforebygging. Blant annet i tett samarbeid med den bergensbaserte VVS-entreprenøren Chr. M. Vestrheim AS, på det store prosjektet «BUS 2» for Helse Bergen.

Ikke ment som underlag til prefabrikasjon

Askim & Mysen Rør AS hadde brukt det generiske pp-biblioteket fra standard Autodesk-programvare i prosjekteringen. Noe som ifølge utvikler- og systemkonsulent Trond Engebråten i løsningsleverandøren NTI ikke er presist nok til å fange opp nyansene som gjør industriell prefabrikasjon mulig. Han måtte derfor selv brette opp armene og tweake programvaren og objektbibliotekene.

– Ideelt sett skulle vi jo bare bytta ut de generiske objektene med PipeLifes egne. Punktum. Så enkelt er det dessverre ikke. I praksis «disconnectes» det både her og der. Ting må flyttes på. Koblinger må gjenopprettes og verdier justeres. Programvarens standard objektbibliotek er jo foreløpig ikke kalibrert for å gi output som kan brukes for å lage plukk-, kapp- og pakklister på en rørfabrikk. Kanskje blir de generiske objektbibliotekene aldri det. Om jeg hadde vært produsent av byggevarer ville jeg uansett ha laget meg mine egne objekter og gjort dem tilgjengelige for alle. Objekter – og all slags vedheftet produktdokumentasjon – blir fort en krumtapp i fremtidens marked for byggevarer. Og av den grunn alt for viktig til å overlates programutviklere, sier Engebråten.

Vil strekke seg langt

I og med at Pipelifes produkter avviker fra de generiske objektene – altså operer med litt andre dimensjoner, egenskaper og forskjellige faktorer for hvordan komponentene bygger og bygges – hadde alt blitt enklere om leverandøren av avløpsrør hadde blitt valgt så tidlig i prosessen som mulig. Det er driftsleder Ingar Heer i Askim & Mysen Rør AS enig i.

– Vi vil i fremtiden strekke oss langt for å velge rørsystemer før vi begynner prosjekteringen. Om du ikke velger leverandør tidlig blir det gjerne til at du benytter deg av standard-bibliotekene. Av den grunn blir det stadig viktigere for oss å lande leverandører og materialer i en tidligst mulig fase. Så vi kan implementere de riktige komponentene i form av korrekte objekter i modellen fra dag én. Dette tror jeg også vil kunne optimalisere produsentens leveranser ytterligere, sier Heer.

Piloten i førersetet

At det så tidlig som mulig blir valgt en leverandør, ser alle fire som en stor fordel. Det bryter litt med den tradisjonelle verdikjeden riktignok. I dette tilfellet er det dog forholdet mellom produsent og den som skal reise bygget ute på plass, det har blitt forsket på.

– Dette har er jo vært en pilot. Det vi har gjort har vi ene og alene gjort for å lære. For å få maksimalt utbytte er det nødvendig å ha oppegående samarbeidspartnere som vet hva de holder på med. Faglig og digitalt. Som er fleksible, nøyaktige og har en iboende vilje til å gå den ekstra mila. I Askim & Mysen Rør og NTI har vi funnet slike partnere. Vi tar gjerne brorparten av regninga om vi lærer og finner veien videre. For oss representerer Avfallsfrie byggeplasser fremtiden. En fremtid vi har stor tro på, men som neppe kommer av seg sjøl, sier PipeLifes Løften.

– En av forutsetningene når vi velger våre leverandører er at de kan levere på de digitale plattformene vi er avhengige av. Jeg ser derfor ingen negativitet i at vi forsøker å låse oss tidligst mulig. For vår del betyr nok det en reduksjon i antall leverandører, men samtidig at vi kan stole på de få leverandørene vi har valgt. Du kan vel skrive at vi setter kvalitetskriteriet over pris, sier driftssjef Heer.

Tunge, men nødvendige investeringer

Som produsent syns Løften at prosjektet har vært enormt lærerikt, og forteller at de kommer til å hente ut praktisk kunnskap og nye innsikter i lang tid framover. Erfaring som vil gi fart og retning til nye piloter og løsninger.

– Jeg ser og føler at prosjektet har skapt entusiasme og optimisme. Hos oss og de deltagende. Som produsent har vi en sterk tro på at vi skal klare å bygge vår fremtidige forretning på prinsippene for Avfallsfrie byggeplasser. For å komme dit må vi investere stort i programvare, teknisk utstyr og produksjonslinjer, sier Løften

Oversikt og forutsigbarhet

Prosjektleder Rino Hovland fra Askim & Mysen Rør er også av den oppfatning at de har plukket opp innsikt og metodikk i rikt monn fra piloten. Selve gjennomføringen av monteringen ute på Heiergården Terasse gikk over all forventning.

– Vi ser at så lenge vi jobber oppå dekket for oss selv, og ikke trenger å ta hensyn til andre fag, fungerer dette veldig bra. De 25 leilighetene er fordelt på tre etasjer. Fra Pipelife fikk én leveranse per etasje. Som hver inneholdt komplett prefabrikkerte avløps-seksjoner for hver leilighet. Alle seksjonerte rørstrekk og komponenter presist merket og klare til fordeling og montering. Og da hadde vi på forhånd mottatt digitale «tegninger» for den enkelte leiligheten. Det var aldri spørsmål om hva som skulle hvor. Bare begynne å sette sammen. Prosessen var oversiktlig, forutsigbar og helt klart tidsbesparende. I tillegg ser vi jo at vi tar ut langt mindre materialer, slipper prakket med returen og ikke produserer søppel som må håndteres, fraktes og kanskje destrueres, sier prosjektleder Hovland.

De faktiske besparelsene vil komme

Noe konkret anslag om en framtidig besparelse som følge av dette, vil ingen av de fire driste seg til å anslå. Alle er dog overbevist om at de vil bli betydelige. Ikke minst fordi framdrift på en byggeplass kan være kronglete. Fag som bremser hverandre. Varer som ikke dukker opp. Tegninger som ikke stemmer. Manglende deler. Fundering og prakk.

–  Med den nye metodikken snus mye av dette på hodet. Når vi kommer inn i en leilighet er det bare å legge ut de aktuelle pakkene, sette sammen, legge ned og ferdig med det. Ingen venting. Ingen grubling. Noe hovedentreprenør – og ytterst velvillige – KM Bygg har satt pris på. Med en monterings-orientert prosess går alt rett og slett mye smidigere og etter planen. Bare den lille besparelsen som ligger i at vi har kortere produksjon og kan slippe neste fag til raskere, gir jo en betydelig tverrfaglig gevinst, sier Hovland.

Faser og modellens «nivå»

Heer og Hovland forteller at mye av hverdagen for en i rollen «utførende» foregår på skjerm. Om det er på en telefon, en medbragt pad, pc eller på en stasjonær BIM-kiosk, spiller ingen rolle, det er modellen som er mal, fasit og retningsgiver.

– Vi er ganske nærme en papirløs byggeplass. Det er bra. Digitaliseringstoget kommer dundrende fort nå. Mange parallelle utviklinger som skjer samtidig, fordrer økt presisjon i alle ledd. Fra forustigbarhet og samspill på byggeplass, til et høyere detaljeringsnivå og bredere tverrfaglighet i de respektive modellene. Mye av dette kan løses gjennom strengere og mer konsistent kravstillelse. For vi må legge lista høyere for hva vi – og alle andre som bidrar inn – skal legge inne inn i fellesmodellen. Krav bør etter mitt skjønn legges på toppnivå, slik at de kan sildre ned på de underentreprenørene som deltar. Ut fra behov og nytte. Og til slutt må jobben leveres i henhold til de krav som er stilt, sier Heer.

Jo strengere desto bedre

Best erfaringer har Heer og Hovland med de entreprenørene som stiller strenge krav og har et høyere digitalt fokus. Ikke bare når det skal bygges, men også tidligere i prosessen. Det er mange aktører på byggeplass, og alle er avhengige av at de andre tekniske fagene har det samme digitale grunnlaget som rettesnor.

–  I møte med strenge hovedentreprenører, skjerper alle seg. Det er først da vi får nyttiggjort oss mulighetene de digitale redskapene faktisk åpner for. Vi er avhengig av at RIB og arkitekt prosjekterer grunnlaget detaljert nok. Dette grunnlaget er retningsgivende for hvordan vi – og alle andre – prosjekterer videre. Er dette et ufullstendig og modellen forenkla, så blir kvaliteten på vår modell deretter. Noe som går utover kvaliteten på grunnlaget for prefabrikerte komponenter, som igjen fører til vanskeligheter når det skal monteres. Er fasiten feil så sliter vi, og alle andre som kommer etter oss, sier Hovland.

Den nye verdikjeden

Alle fire er av den oppfatning at man gjennom piloten skimter konturene av en moderne, grønn og digitalt tilpasset verdikjede. En verdikjede der produsentene blir leverandører av særdeles oppegående objektbiblioteker. Objekter spekka med det som kreves av data i forhold til hva produktet skal brukes til. Modne entreprenører som krever digital samhandling med alle sine underleverandører. Og et tydelig krav om at alle deltagende må prosjektere og levere i henhold til prinsippene for Avfallsfrie byggeplasser. Slik de ble beskrevet av John Moen i BA-Digital i 2017.

– For å komme dit er det imidlertid viktig med eksperimenterende piloter. Gode prosjekter som på den ene siden gir nye, reelle erfaringer og samtidig viser verden at Avfallsfrie byggeplasser faktisk er innenfor rekkevidde. At det både er tid, materialer og store penger å spare, avslutter Løften.