19.08.19

1,25 milliarder til innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Fristen for å søke om midler via utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er i år 25. september.