5. juni kl 11:00

Dagen før Computerworld-konferansen ‘Digitalisering av byggenæringen‘.

Hvor og hvordan vurderer og bruker byggenæringen kunstig intelligens?

BIMtech seminar og workshop for praktisk mulighetsforståelse.

Hør hvordan AsplanViak, Mestergruppen, HRP og andre – vurderer – og bruker KI-løsninger i sine virksoomheter.

Få tips om hvilke eksisterende KI-verktøy egner seg til DINE oppgaver og virksomhet.


BIMtech-programmet i BIM Verdi skal levere

MULIGHETSFORSTÅELSE  |  PROBLEMFORSTÅELSE  |  TEKNOLOGIFORSTÅELSE  |  LØSNINGSFORSTÅELSE  |  PRAKTISKE BRUKERCASE MED BANEBRYTENDE TEKNOLOGIER

Start: 05.06.2024 - 11:00 Slutt: 05.06.2024 - 16:15
Youngs gate
 • Hva tenker – og gjør – norske aktører i byggenæringen – med kunstig intelligens i sine organisasjoner?
 • Diskutér behov, utfordringer og mulige løsninger, slik du ser det.
 • Få oversikt over relevante, brukerklare KI-løsninger for aktuelle behov og utfordringer i byggenæringen ved KI-guru Stjepan Mikulić.
 • Bygg praktisk kompetanse i bruk av kunstig intelligens og hvordan din virksomhet kan nyttiggjøre seg KI-revolusjonen.
 • Bli med i BIMtech-gruppen for oppdatering om BIM+KI, bygge praktisk kompetanse og delta i utprøvinger.
 • Hør og diskutér erfaringer med KI fra norske og utenlandske virksomheter.
 • Arrangementet vil foregå på norsk og delvis engelsk.

Samarbeidspartnere for arrangementet:

Registrér deg gratis på Bygg24 6.6., ved å bruke VIP-koden DAB24-BIM-EHva er formålet med BIM’en?

En digital modell skal ha et eller flere formål, hver med en eller flere hensikter. Vi strukturerer aktivitetene våre etter fire fase-formål (1-4 under) og to horisontale grupper:

 • MiljøBIM skal hjelpe modelleiere/brukere med å forstå hvordan de skal legge inn og bruke klassifisering, geometri/volum og materialbeskrivelser fra modellen for å gjøre klimagassberegninger enklere, raskere, bedre og billigere.
 • BIMtech skal bistå de andre temagruppene med kunnskap om hvordan banebrytende teknologier som KI, IDS etc. kan gjøre bedre tilfang og kvalitet på datasett og dataflyt.

Foreløpig program


11:00 Registrering og lunsj


12:00 Velkommen (1)

Ved Bård Krogshus.

 • Mål & mening med dagen.
 • BIMtech-programmet for produktivitetsforbedringer med KI.

12:15 Introduksjon til utfordring og løsninger (2)

Ved Anstein Skinnarland, HRP AS

Det internasjonale buildingSMART-miljøet har i over 25 år jobbet for å standardisere hvordan BIM skal etableres med god kvalitet i datastruktur og informasjonsinnhold. Selv om mange prosjekter i dag bruker BIM til prosjektering og bygging, er modellkvaliteten ofte dårlig og informasjonsinnholdet mangelfullt. Kanskje kommer vi aldri dit at modellene alltid er i henhold til standarder og krav? Bør vi gi opp å sjekke modellkvalitet og heller omgå denne utfordringen ved hjelp av kunstig intelligens?


12:25 Kan KI forbedre alfanumerisk produksjon, vedlikehold og analyse med åpenBIM? (3)

Ved Steen Sunesen, buildingSMART Norge.

Vesentlig nytteverdi av modell avhenger av om vi får til høyere grad av datagjenkjenning i ulike modeller. Modeller skal ikke nødvendigvis tilpasses spesifikke brukstilfeller. KI har et potensial for å støtte både generering/vedlikehold av identifikasjon og kontroll av identifikasjon fra informasjonsleverandørsiden. KI kan tilsvarende hjelpe brukere av informasjon med å optimalisere nytten av ufullstendig identifiserte systemer og komponenter.


12:45 Behov og utfordringer fra norske aktører som KI kan løse. (4)

3 innlegg fra aktører i byggenæring om praktiske behov og mulig hjelp fra eksisterende KI-verktøy.

PS: Vi vil jobbe -sammen med Stjepan – med noen av disse casene på BIMtech Camp på Breivoll 30. – 31.5. Påmeldingen her er åpnet.

Case 1: Daglig bruk av KI (4a)

v/Øystein Lystad i Asplan Viak.

 • Programmering – Erfaringer med GPT4 og Copilot.
 • Visualisering – Erfaringer fra modell til visualisering.
 • Planlegging – Erfaringer i prosessbasert planlegging med støtte.
 • Befaring – Erfaringer med bruk av bildegjenkjenning for å dokumentere funn.
 • Automatisering – Lage skript, kode og annet som bruker ressursene våre når vi sover.
 • Administrativt – Erfaringer med transkribering og semantiske søk i dokumenter.

Case 2: Fra skanning til BIM – og andre leveranser. (4b)

v/Marius Tjessem i HRP.

Hvordan kan prosessen, fra datafangst med laserskanning til BIM med tilstrekkelig modellkvalitet – og uttak av andre leveranser, effektiviseres?

 • Automatisk filtrering av punktsky.
 • Georeferering av datasett.
 • Automatisk vektorisering av vegger, tak mv.
 • Gjenkjenning av bygningselementer?
 • Strukturering av objektinformasjon.

Case 3: Hvordan bruke AI gjennom hele verdikjeden? (4c)

v/Lars-Fredrik Forberg i Mestergruppen.

Relevante brukstilfeller:

 • Tolkning og klassifisering av oppsett.
 • Digitalisering og analyse av reguleringsplaner.
 • En felles datamodell for hele beregningskjeden.
 • Bilde- og teksttolkning på byggeplassen for å identifisere feilens rotårsaker og konsekvenser.

14:00 Pause


14:15 Introduksjon til tilpasset-GPT (5)

v/ Stjepan Mikulic, AI in AEC.

 • Hvordan kan vi bruke eksisterende og tilpasset generativ KI til å finne løsninger på disse utfordringene? Gir Chat GPT for byggenæringen svar og mening for disse temaene?
 • Introduksjon til å spørre tilpassede GPT-muligheter.
 • Vi ser på hvordan spørring (“prompting”) til tilpassede GPT-muligheter kan vise løsninger på utfordringene i Case-innleggene.
 • Du lærer også hvordan du kan lage dine egne tilpassede GPT-er.
 • Det eksisterer allerede mange ChatGPT’er for byggenæringen, AEC AI GPT m.fl.etc. Disse ligger her (for dere som har et OpenAI-ab.).

14:45 Gruppearbeid (6)

Deltakerne får sjansen til å grave dypere inn i generativ KI og tilpasset GPT, mens de løser egne relevante utfordringer og får veiledning underveis.


15:30 Pause


15:45 Oppsummering av gruppearbeidet (7)

 • Vi oppsummerer gruppearbeidene og noen av svarene vi fant.
 • Burde vi spurt annerledes, og kan vi stole på svarene?
 • Hvilke begrensninger må vi ta hensyn til. Hva er EU AI act og hvordan forholder vi oss til den?
Anstein SkinnarlandHRP og fagrådgiver BIM Verdi.


Øystein Lystad, Digital manager, strategy and Innovation for infrastructure, Asplan Viak AS


Marius Tjessem
Marius Tjessem, forretningsutvikler datafangst, digitalisering og visualisering, HRP. Deltaker i BIMtech Exec Group.


Her kan dere spørre mot mange GPT-kilder, bl.a. AI in AEC fra Stjepan.


16:00 Oppsummering og veien videre (8)

16:10 SLUTT


16:30 Sosial samling med en matbit

20240606 Dagen-før-CW

Dato og tid
Start: 05.06.2024 - 11:00
Slutt: 05.06.2024 - 16:15
Påmeldingsfrist: 22.05.2024 - 00:00