BIM Verdi er et åpent nettverk for alle aktører i byggenæringen som vil digitalisere sammen 

Med våre PilotProsjekter, TemaGrupper og tilhørende støttetjenester er det vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger, fortrinnsvis basert på åpne standarder med bygningsmodellen som referanse.

Vår historie startet i 2013 da blant andre Backe Østfold, Værste as, Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagskolen i Østfold ønsket å skaffe seg praktisk erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Initiativet ble støttet av Innovasjon Norges Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Deltakerne var så fornøyde med metodikken og resultatene vi oppnådde at de ønsket å finansiere arbeidet videre fra egne lommer. Det er vi glade for.

Vår metodikk 

Kjernen i vår metodikk er bygd opp rundt TemaGrupper, ByggePIloter, PilotGrupper og PilotVerksteder. En TemaPilot  skal ha minimum en problemeier med en utfordring som ønskes løst sammen med brukere, samarbeidspartnere og leverandører. For teste, validere og sikre reell verdiøkning, testes løsningene vi kommer fram til i praktiske ByggePiloter, hvor vi utelukkende jobber med faktiske bygningsdata. En PilotGruppe  kan bestå av flere TemaPiloter og ByggePiloter. Det femte kjernebegrepet i vår metodikk er PilotVerksted  hvor en lang rekke aktører kommer sammen for å generere – og berike – nye TemaPiloter.

Alt dette organiseres under våre TemaGrupper, som du finner i menyen over

Se ulike deltakernivåer og priser – og gjør din registrering her!

BIM Verdi har tre tjenestenivåer: Deltaker, Prosjektdeltaker, Partner og konsernavtale. Som deltaker betaler du kroner 8 000 per kalenderår (kr. 2′ per kvartal). Prosjektdeltakere betaler kr. 16.000 dersom bedriften omsetter for mindre enn 5 mill. kr., ellers kr. 24.000 og kan delt i søknadsprosjektkonsortier. Som partner betaler du kroner 48 000,- per år og kan definere tema og utfordring som nettverket kan løse ved å ‘digitalisere sammen’.

Betingelser for deltakelse og deltaker/partneravgift::

1) Deltaker-/partneravgiften fornyes aut. for et kalenderår eller 12 mndr. av gangen med mindre deltakelsen sies opp skriftlig innen utgangen av inneværende avtaleperiode. Unntaket er nye deltakere/partnere som forplikter seg til deltakelse i min. 24 mndr.

2) Tidspunkt for oppstart og avregning av oppgradering skjer fra og med det kvartalet registreringen eller endringen skjer, dvs. årsavgiften har 4 deler.

3) Utdanningsinstitusjoner, foretak med lavere driftsinntekter nn 5 mnok., ikke-kommersielle foretak og oppstartsbedrifter (yngre enn 2 år) kan få inntil 50% redusert deltakeravgift i en periode.

Vurderer du å gå inn som partner for å ta hele nettverket BIM Verdi i bruk for å løse dine spesifikke utfordringer og problemstillinger, så ta gjerne kontakt med Bård Krogshus på baard@bimverdi.no eller telefon 95855555, for en uforpliktende prat om mulighetene.

På MinSide kan du registrere en gratis kontaktprofil for å motta nyheter, registrere brukerhistorie etc. Samme sted finner du skjema for etablering av deltakerprofil m.m. Her kan du krysse av for type deltakelse.