På årets Bygg Reis Deg vil vi trekke fram de gode brukerhistoriene.

De som viser hvor langt vi faktisk har kommet og hvorfor digitaliseringen har blitt selve kjernen i all effektivisering for en grønnere og mer bærekraftig virkelighet.

Fra Jon Karlsen - som ledet arbeidet med «Digitalt Veikart 2.0» - ble det gitt en konsis og glassklar anbefaling til alle beslutningstakere i byggenæringen om å sette tydelige mål for hva den pågående digitaliseringen skal gi av reelle gevinster i målbare størrelser.

Så har du erfart reelle, dokumenterbare gevinster - på ett eller flere områder - som følge av den pågående digitaliseringen av byggenæringen? Økonomisk, miljømessig eller høyere effektivitet? Da kan du meget vel være en av de ti som får sceneplass på årets «Digital arena.»

Jon Karslens råd kan samenfattes i følgende seks punkter. Legg spesielt merke til punkt fire:Leder av «Digitalt veikart 2.0» Jon Karlsens tanker om lønnsomhet og digitalisering

I oktober i fjor presenterte prosjektleder Jon Karlsen «Digitalt veikart 2.0» for byggenæringen og kom med seks generelle råd rundt digitalisering til lederne. Den 10. juni var han på webinaret «Slik blir Digital Arena på Bygg Reis Deg ’21» for å fortelle oss om hvorfor det er avgjørende å ha klare mål for digitaliseringen og hvordan du kan ta i bruk effektmodellen. Vi gjorde et opptak av seansen.

Du finner opptaket herHvorfor - og hvordan - presentere din «brukerhistorie» på Digital Arena?

BIM Verdi vil ved høstens store happening for den samlede norske byggenæringen, forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt i prosjekter på vårt bearbeidede konsept «Digital Arena».

Vi bygger derfor nå opp et bibliotek med brukerhistorier hvor de 10 beste brukerhistoriene får 2 x 25 minutter hver på scenen. Den første delen setter søkelys på hvorfor digitaliseringsprosjektet er opprettet - med nytteverdi og effekt for brukerne. Den siste økten er viet hvordan utfordringen er løst, sett fra muliggjørerens eller leverandørens synspunkt. Det legges opp til 10 brukerhistorier som presenteres 2 ganger, dvs. 20 presentasjoner.

Du kan melde inn din brukerhistorie via MinSide på BIM Verdi, så høres vi om ikke lenge. Dersom du har registrert en brukerhistorie i den tidligere Google Forms-løsningen, så vil vi kontakt deg når vi har overført denne til den nye løsningen.


Både brukeren og muliggjøreren får sin plass på scenen:

Del 1: Bruker-presentasjon

  • Hva er caset og byggeprosjektet?
  • For hvem/målgruppe
  • Hvorfor? Hva skal det løse og hva er effektene?

Del 2: Teknisk innsikt med diskusjoner

  • Hvordan bruke, implementere, kommunisere med andre m.m.
  • Erfaringer fra praktisk bruk – behov for nye funksjoner
Kjøreplan Digital Arena Onsdag 20.10.Torsdag 21.10.Fredag 22.10.
  ØktInnleggØktInnleggØktInnlegg
 25 min. innlegg Tema Tema Tema
10:00  Guided Tour - DA Guided Tour - DA Guided Tour - DA
11:00Del 1: Brukerperspektivet  Video-overføring av Det Norske Byggemøtet?7 14 
11:30Del 2: Teknisk løsning    
12:00Del 1: Brukerperspektivet 1 8 15 
12:30Del 2: Teknisk løsning    
13:00Del 1: Brukerperspektivet 2 9 16 
13:30Del 2: Teknisk løsning    
14:00Del 1: Brukerperspektivet 3 10 17 
14:30Del 2: Teknisk løsning    
15:00Del 1: Brukerperspektivet 4 11 18 
15:30Del 2: Teknisk løsning    
16:00Del 1: Brukerperspektivet 5 12 19 
16:30Del 2: Teknisk løsning    
17:00Del 1: Brukerperspektivet 6 13 20 
16:30Del 2: Teknisk løsning    
18:00  Guided Tour - DA Guided Tour - DA Guided Tour - DA
 

Hør hva direktør Gunnar Nybø sier om «Digital arena '21»

Bygg Reis Deg har siden 1954 jobbet med å fremme norsk byggenæring og sørge for at både profesjonelle og forbrukere får økt kunnskap om hva som foregår i de ulike fasene i byggeprosessen. Siden 2017 har Digital Arena i regi av BIM Verdi vært en vesentlig og viktig del av hele Norges byggemesse for å vise og fremme den pågående digitaliseringen av næringen. Dette arbeidet ønsker administrerende direktør Gunnar Nybø i Bygg Reis Deg å videreføre. På BIM Verdis semiar 10. juni presenterte han sin visjon får årets arrangement,

Du finner opptaket her


43 592 besøkende på tre dager i 2019

Bygg Reis Deg ’21 gjennomføres i år fysisk ved «Norges Varemesse» i Lillestrøm fra 20. til 23. oktober. Alt vil i tillegg distribueres digitalt på en ytterst tiltalende plattform for maksimal eksponering, tett samhandling og et langt liv. En plattform som i tillegg åpner for at du kan ha din egen digitale stand for virtuell deltakelse og profilering. Lenge etter at dørene lukkes den 23. oktober.

Du kan lese mer om plattformen her og om selve Bygg Reis Deg 21' her


CM Answers