Min Side

Logg inn eller registrer deg her.

Med en kontaktprofil får du tilgang til MinSide hvor du finner følgende tjenester:

1) Beskriv en utfordring eller en problemstilling du ønsker løst i samarbeid med andre.

2) Ditt foretaks foretaksprofil – som opprettes og vedlikeholdes av hovedkontakten i din organisasjon.

3) En brukerhistorie – med vekt på faktiske, økonomiske og miljømessige effekter.

4) Et NYTT kalender-arrangement som vil vises i Busy BIM-kalenderen.

5) Prosjektsøknad. Her kan du registrere en skisse for vurdering av vårt prosjektutviklings-team

6) Digitale verktøy. Her kommer en kategorisert oversikt over programvareløsninger.

7) Artikler som våre deltakere skriver og vedlikeholder.

8) Piloter hvor vi bl.a. skal teste ifc-modeller, datasett med med ulike formål, eks. for klimagassberegninger, ombrukspotensiale etc.