Min Side

Vennligst logg inn eller registrer deg her.

Med en kontaktprofil får du tilgang til MinSide hvor du finner følgende tjenester:
    1. En utfordring som du ønsker hjelp til å løse i samarbeid  i og sammen med nettverket.
    2. En deltakerprofil er for deg som er – eller ønsker å bli – deltaker i BIM Verdi. Profilen oppdateres av hovedkontakten og skal gi et bilde av hvem du er, hva du leverer, hva du er opptatt av og hva du ønsker å få ut av nettverkssamarbeidet.
    3. En brukerhistorie – med økonomiske og miljømessige effekter – som kan formidles fra vårt nettverk og på andre arenaer. Som for eksempel  Digital Arena på Bygg Reis Deg og Computerworlds konferanse «Digitalisering av Byggenæringen»
    4. Partnere kan registrere egne arrangement som er relatert til våre temagrupper – i Busy BIM-kalenderen og legge inn lenker til program og påmelding.
    5. En prosjektsøknad til virkemiddelapparatet. Partnere og prosjektdeltakere kan legge inn et utkast for vurdering og tilbakemelding.

 

Kommer:

Logg inn › eller registrer deg ›