Er du byggevareprodusent, i byggevarehandelen eller entreprenør?
Vi hjelper deg å fjerne dine viktigste ‘pes’ for å gi økt verdiskaping.

Ditt målbilde kan være f.eks. halvering av tidsbruken på godkjenning av faktura, presise leveranser av prefab for avfallsreduksjon og kortere byggetid m.m..

Du velger selv din egen case eller ‘pes’ som vi vil hjelpe deg med.

Vi tar deg gjennom samlinger og bistår deg i arbeid med egen case.

Har du råd til å la denne sjansen gå fra deg?

Jan Fredrik Bjørntvedt har mange års erfaring i prosessledelse i innovasjon og strategi fra NRK. Jan Fredrik var sentral i gjennomføringen av “Konkurransekraft og Vekst” som var forløperen til dette programmet. Se bakgrunn og erfaring.

Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg oppfordrer «alle» til å melde seg på. 

Se intervju med Anett her.

Er det greit å kaste bort 14 millioner kroner på manuell fakturabehandling?

Hvis ikke – Les mer her.

Entreprenøren Harald Nilsen AS vil fjerne arbeidsdagens «pes».

Les mer her

Hvem passer dette programmet for?

ByggSammen, modul A passer for entreprenører, vareprodusenter og byggevarehandel som vil komme videre og ta i bruk moderne verktøy og digitalisere sine prosesser. For å få maksimalt utbytte må minimum to personer delta, og da gjerne ressurser som også jobber med salg, strategi, utvikling eller innovasjon.Kurset er lagt opp slik at man tar utgangspunkt i to eksisterende brukere eller kunder som dere intervjuer for å finne ut hva de syns er «pluss», og hva som er litt mer «pes.»

Hvilket utbytte får du med deg hjem?

  • Ett eller flere definerte og løste problemstillinger  innen valgte modul
  • Et rammeverk for brukerdrevet prosess- og tjenesteinnovasjon
  • Et verdiforslag og kundeløfte som hele din organisasjon kan holde seg til for å levere det din unike målgrupper trenger, ønsker seg og vil ha
  • En handlingsplan med konkrete tiltak for de kommende 12 månedene som sikrer at du når målene du har satt deg
ByggSammen tilbys gjennom en regional arrangør,  nettverk eller organisasjon.  Dersom du jobber i en bedrift og ønsker å tilby programmet i ditt nettverk, kan vi bistå til å søke midler fra Innovasjon Norge til dette.

Ta kontakt med Victoria Næss Jensen i Smart Innovation Norway – victoria.jensen (at) smartinnovationnorway.com eller Bård Krogshus – baard (at) verdinettverk.no

Du kan velge program og foreløpige datoer på www.bimverdi.no/events og registrere deg for deltakelse. Disse registreringene blir videreformidlet relevante lokale arrangører som bekrefter påmeldingen. Endringer av datoer kan forekomme.

Forslag til datoer Samling 1Samling 2Samling 3
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere

«Byggevarelogistikk 2.0» er en referansecase i modul A i intensivprogrammet «ByggSammen»

Forløperen til “ByggSammen” er programmet “Konkurransekraft og Vekst”.
Her er informasjon og erfaringer fra deltakere: