Samarbeidspartnere og bidragsytere:

Er du byggevareprodusent, i byggevarehandelen eller entreprenør?
Vi hjelper deg å fjerne dine viktigste 'pes' for å gi økt verdiskaping.

Ditt målbilde kan være f.eks. halvering av tidsbruken på godkjenning av faktura, presise leveranser av prefab for avfallsreduksjon og kortere byggetid m.m..

Du velger selv din egen case eller 'pes' som vi vil hjelpe deg med.

Hvem passer dette programmet for?

ByggSammen, modul A passer for entreprenører, vareprodusenter og byggevarehandel som vil komme videre og ta i bruk moderne verktøy og digitalisere sine prosesser. For å få maksimalt utbytte må minimum to personer delta, og da gjerne ressurser som også jobber med salg, strategi, utvikling eller innovasjon.Kurset er lagt opp slik at man tar utgangspunkt i to eksisterende brukere eller kunder som dere intervjuer for å finne ut hva de syns er «pluss», og hva som er litt mer «pes.»

Hvilket utbytte får du med deg hjem?

  • Ett eller flere definerte og løste problemstillinger  innen valgte modul
  • Et rammeverk for brukerdrevet prosess- og tjenesteinnovasjon
  • Et verdiforslag og kundeløfte som hele din organisasjon kan holde seg til for å levere det din unike målgrupper trenger, ønsker seg og vil ha
  • En handlingsplan med konkrete tiltak for de kommende 12 månedene som sikrer at du når målene du har satt deg

Forslag til datoer 

Samling 1

Samling 2

Samling 3

    
Program13. jan. '213. febr. '21dato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Programdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #4dato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #5   

Disse datoene er klarert med lokal arrangør:

No Events

«Byggevarelogistikk 2.0» er en referansecase i modul A i intensivprogrammet «ByggSammen»

16.08.21

«VareFlyt 4.0»: Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

Deltager og partner i BIM Verdi finner den felles «digitale summetonen» «VareFlyt 4.0»: En digital motorvei for byggenæringen BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- […]
16.08.21

«VareFlyt 4.0»: En logistisk nøkkel til effektiv avfallsforebygging, sirkulært gjenbruk og industrialiserte byggeprosesser

12.07.21

Din «brukerhistorie» på Digital Arena?

Din «brukerhistorie» på Digital Arena? BIM Verdi vil ved høstens store happening for den samlede norske byggenæringen, forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt […]

Forløperen til "ByggSammen" er programmet "Konkurransekraft og Vekst".
Her er informasjon og erfaringer fra deltakere: